Ko smo mi

VINARIJA RELJIĆ, Kanjiški put 66, 24413 Palić, Republika Srbija, email: office@vinarijareljic.com , telefon: +381 65 98 88 014 obrađuje Vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

VINARIJA RELJIĆ prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa;
Ime i prezime;
Broj telefona.

Svrha obrade i pravni osnov

VINARIJA RELJIĆ koristi Vaše podatke za sledeće svrhe:
pružanje osnovnih usluga;
komunikacija sa korisnicima.

VINARIJA RELJIĆ podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
pristanak;
pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

VINARIJA RELJIĆ ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje Vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Linkovi ka internet prezentacijama trećih lica

Internet prezentacija može sadržati linkove drugih internet prezentacija čiji vlasnik ili korisnik nije VINARIJA RELJIĆ kao vlasnik internet prezentacije. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. VINARIJA RELJIĆ ne kontroliše i nije odgovorna za sadržaj, rad, politiku privatnosti ili bezbednost ovih internet prezentacija. VINARIJA RELJIĆ ne kontroliše proizvode ili usluge dostupne na ovim internet prezentacijama. Ukoliko korisnik pristupi drugim internet prezentacijama koristeći date linkove, operateri tih internet prezentacija mogu tražiti informacije od korisnika koje će koristiti u skladu sa njihovim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Ako uspostavite vezu sa takvim internet prezentacijama preko linka na našoj internet prezentaciji, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti VINARIJE RELJIĆ.

Zaštita podataka

VINARIJA RELJIĆ štiti Vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Antivirus zaštita.

VINARIJA RELJIĆ čuva Vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

VINARIJA RELJIĆ ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

VINARIJA RELJIĆ ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

VINARIJA RELJIĆ ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti;
Pristup Vašim podacima o ličnosti;
Ispravku Vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje Vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade Vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se Vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem VINARIJE RELJIĆ na sledeće načine:
adresa: Kanjiški put 66, 24413 Palić, Republika Srbija,
email: office@vinarijareljic.com ili
telefon: +381 65 98 88 014

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Pristup ovoj internet prezentaciji dozvoljen je starijima od 18 godina.

Označite kvadratić ukoliko ispunjavate uslov.